Arabic Bible Outreach Ministry

تسابيح المحبة

البوم: تسابيح المحبة

ترنيمة: ما اعظم اعمالك

تسابيح المحبة - تسابيح المحبة
 ما اعظم اعمالك - تحميل  ما اعظم اعمالك - كلمات 

ما اعظم اعمالك


ما اعظم اعمالك يا رب ما اعظم اعمالك يا رب
(كلها كلها كلها بحكمة صنعت) 2
ما اعظم اعمالك اعمالك ما اعظم اعمالك

Arabic Bible Outreach Ministryالخدمة العربية للكرازة بالإنجيلموقع الفيديوموقع الإنجيلكلمة الحياة