Arabic Bible Outreach Ministry

تسابيح المحبة

البوم: تسابيح المحبة

ترنيمة: باركوا ربنا يا ابناءه

تسابيح المحبة - تسابيح المحبة
 باركوا ربنا يا ابناءه - تحميل  باركوا ربنا يا ابناءه - كلمات 

باركوا ربنا يا ابناءه

القرار
باركوا ربنا يا ابناءه باركوا ربنا يا جنوده احمدوا اسمه عظموا شخصه انه المليك العظيم

1
مجدوه يا قوم عابدين سبحوه يا قوم فارحين عظموه يا قوم خاضعين انه المليك العظيم

2
رنموا بترانيم السرور هللوا بتهاليل الحبور روحه يبدد الفتور انه المليك العظيم
Arabic Bible Outreach Ministryالخدمة العربية للكرازة بالإنجيلموقع الفيديوموقع الإنجيلكلمة الحياة